Domácnosti

Zákazníci, kteří využívají energie ke každodenní potřebě ve svých domácnostech.

Podnikatelé

Zákazníci, kteří využívají energie při své podnikatelské činnosti.

Velkoodběr

Zákazníci, kteří odebírají elektřinu ze sítí VN, VVN nebo plyn s roční spotřebou nad 63 MWh.

Vítejte

Společnost ENERGY BEES a.s. je energická společnost, jejíž hlavní činností je dodávka elektrické energie a zemního plynu na území České republiky. Jsme ryze česká společnost, a proto dokonale známe potřeby a přání našich zákazníků. To nám umožňuje individuální přistup ke každému z našich klientům, od nejmenších domácností až po velkoodběratele. Minimalizujeme provozní náklady, nemáme přebujelý administrativní aparát ani honosná firemní sídla. Proto můžeme našim zákazníkům nabízet dlouhodobě atraktivní ceny energií.

FACEBOOK: www.facebook.com/ENERGYBEES

PROJEKT - Digitalizace fakturačního a správního systému ve společnosti ENERGY BEES a.s. je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je digitalizace fakturačního a správního systému za účelem zvýšení efektivity práce a redukce úkonů, které v současné chvíli musí probíhat ručně. Plakát ZDE.